Tandrengöring & munsanering för hund & katt

PTR= Proffessionell tandrengöring

Det är väldigt vanligt att både hundar och katter får återkommande problem med tandsten eller dåliga tänder. I längden kan det påverka hunden eller kattens aptit då det kan vara smärtsamt. Tecken på tandsten eller tandproblem kan vara missfärgningar på tänderna, nedsatt aptit samt dålig andedräkt.

När en munsanering görs avlägsnas tandsten och eventuella tänder som orsakar problem för djuret tas bort, medan individen är sövd.

Före:

Efter:

Varför tar man bort tandsten?

Tandrengöring görs för att undvika tandköttsinflammation som kan leda till tandlossning. På tänderna
bildas plaque (bakteriehinna) på såväl människor och djur utav bl.a matrester. Om plaque inte avlägsnas regelbundet med hjälp av tandborstning förkalkas den och bildar tandsten.

Vad är parodontit?

Om tandsten i sin tur inte avlägsnas i tid reagerar kroppens eget immunförsvar mot dessa bakterier och
en inflammation uppstår, nämligen tandköttsinflammation. Tandköttet blir då irriterat, rött och
lättblödande och en ficka skapas mellan tanden och tandköttet. Inflammationen kryper djupare och
djupare i fickan och bryter ner tandens stödjevävnad och slutligen käkbenet vilket orsakar parodontit
(tandlossning).

Kan hunden leva med lösa tänder?

Parodontit orsakar mycket smärta och obehag för djuret. De flesta människor har någon gång haft
tandvärk och vet hur ont det kan göra. Lösa tänder kommer aldrig att växa fast igen, och djuret får en
bättre livskvalitet av att de tas bort.

Kan man ta bort tandsten själv?

Hos oss kan du vara trygg med att en tandrengöring alltid görs under full narkos, vilket kraftigt minskar
risken för lunginflammation hos ditt djur. Tandsköterskan tar bort tandstenen med ultraljud, vilket är en stor fördel jämfört med skrapning då det inte sliter på emaljen. Med ultraljud kommer man även åt under tandköttskanten där den farliga tandstenen sitter, nämligen den som bryter ner stödjevävnaden runt tanden och leder till tandlossning. Därefter poleras tänderna noga för att minska bildandet av ny
tandsten.

Varför röntgar man tänderna?

Tandkort upprättats där tandstatus journalförs. Tandsköterskan utför fickdjupsmätning samt gör en
furkations- samt mobilitetsgradering. Veterinären bedömer utefter detta vilka tänder som behöver
röntgenundersökas. Röntgenbilder tas för att ställa olika diagnoser i munhålan som kan vara omöjliga att upptäcka med blotta ögat. Undersökning av tandrötter och käkben kräver röntgen, t.ex för att upptäcka rotfraktur, rotresorption, rotspetsabscess. Tandröntgen utförs även för att se vilka tänder som behöver opereras ut och hur detta säkrast skall utföras.

Hur borstar man tänderna på sitt djur?

Tandborstning är enligt forskning det överlägset bästa sättet att förebygga plaque, och i sin tur tandsten. Borsta tänderna på ditt djur, gärna 1-2 gånger om dagen. Detta går ofta att lära in successivt med hjälp av belöning (godis, beröm), och att till en början bara borsta ett fåtal tänder. Använd en mjuk
barntandborste med litet borsthuvud och tandkräm speciellt anpassad för djur. Människotandkräm
innehåller bl.a flour och xylitol som är giftigt för hundar. Djurtandkrämerna är ofta smaksatta med något de gillar som också kan underlätta tandborstningen. Tandborstning kommer fördröja bildandet av tandsten, så att ni kan vänta längre tid innan nästa sövning.

Vad är TR/FORL?

TR (tandresorption) är en tandsjukdom som drabbar framför allt katter och innebär nedbrytning av
tänderna. TR kallades tidigare för FORL. Ungefär 30% av alla katter kan vara drabbade. Sjukdomen
innebär nedbrytning av tänderna. Processen kan börja med ytliga emaljdefekter och fortskrida till djupare skador på tandkronan in till tandens pulpa. Stadiet med blottad pulpa är mycket smärtsamt. Om sjukdomen fortgår utan åtgärd försvinner tandstrukturen helt, tandkött läker över kronan som försvinner och roten växer ihop med käkbenet.

Vad beror TR på?

I nuläget är orsaken till TR okänd, men forskning pågår. Eftersom orsaken är okänd vet man heller inte
hur/om sjukdomen kan förebyggas.

Hur märker man om katten har TR?

Man kan upptäcka TR genom att göra en klinisk undersökning av munnen hos veterinär, men
tandröntgen är nödvändigt för att få en fullständig uppfattning om skadorna. När man ser skadorna på
tandens krona har sjukdomen redan pågått en tid.

Sjukdomen kan vara väldigt svår att upptäcka hemma då katter döljer smärta mycket väl. Vid kraftig
smärta kan drabbade katter börjar tugga annorlunda, tappa mat och i sällsynta fall inte vilja äta alls.
Andra tecken på munsmärta är beteendeförändringar och svårigheter att sköta pälsen (tovig eller fet
päls). Inflammerat (rött, irriterat, lättblödande) tandkött runt tanden/tänderna är också tecken på TR.

Hur behandlas TR?

Det finns ingen behandlingsmetod som kan bota sjukdomen. Målet med behandlingen är att katten ska
slippa smärtan och därför måste drabbade tänder opereras ut. Har tänderna långt gångna skador gör
man istället en kronamputation vilket innebär att man tar bort kronan men lämnar roten. Kronamputation är lämplig behandling om roten är skör och delvis hopvuxen med käkbenet. För att vi skall veta om tanden skall dras ut eller amputeras måste den röntgas. Det är först när man ser rötterna som man vet vilken behandling som passar bäst.

Tandfraktur- tand som gått av

Det finns komplicerade och okomplicerade tandfrakturer. Okomplicerad fraktur innebär att bara en liten del av tanden gått av och pulpan är intakt. Komplicerad fraktur är om en tand är avslagen in till pulpan och en sådan skada kräver åtgärd eftersom en blottad pulpa ger fri passage för bakterier in i pulpan. Att ha en blottad pulpa gör ont och utan åtgärd kommer infektionen som bakterierna orsakar så småningom spridas ut i käkbenet. För att hunden eller katten skall slippa tandvärk och käkinfektioner måste tanden opereras ut eller rotfyllas. Tandröntgen av frakturerad tand är nödvändig inför extraktion för att undersöka om roten är intakt eller också frakturerad.

Frågor om oss eller våra tjänster?