Resa med djur

Resa med djur

Det finns vissa regler för att få resa utomlands med sin hund eller katt. Nedan kan du läsa om vilka det är:

1. Djuret ska vara id-märkt
För att få föra ut en hund, katt eller iller till ett annat EU-land eller till ett tredje land med EU-villkor måste du först börja med att id-märka ditt djur med ett ISO-mikrochip . Om djuret kontrolleras vid gränsen och mikrochipet inte är läsligt kan djuret bli avvisat till det land som det kom ifrån.

Vissa djur behöver inte uppfylla kravet på mikrochip. Undantaget gäller djur som har en läslig tatuering som enligt intyg är gjord före den 3 juli 2011. Dessa djur behöver inte märkas om med mikrochip.

2. Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur
Djuret ska ha ett EU-pass där veterinären skriver in utförda behandlingar

3. Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies (gäller ej Norge)

Grundvaccination
Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination, och består av en eller två sprutor. Djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor gammalt för att få en grundvaccination. Vaccinationen ska göras med ett godkänt vaccin.

Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.
Exempel: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.
Exempel: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Omvaccination
Hur ofta ditt djur måste omvaccineras kan variera mellan olika vaccin och olika länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig. Det är för att du måste följa de rekommendationer för omvaccination som vaccintillverkarna har registrerat i respektive land. Samma vaccin kan vara registrerat på olika sätt och kan därför ha olika giltighetstid i olika länder.

Om du vill kunna fortsätta resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som angetts i djurets pass. Om djuret vaccinerats om inom angiven giltighetstidtid krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Försenad omvaccination
Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny vänteperiod om 21 dagar innan djuret får resa igen.

4. Hundar som reser till Norge, Storbritannien, Irland, Finland och Malta ska avmaskas mot rävens dvärgbandmask
Behandling mot rävens dvärgbandmask ska göras av en veterinär och ska dokumenteras i avsedd del av EU-passet. Behandlingen ska utföras inom en period på högst 120 timmar och minst 24 timmar före den planerade resan.

För hundar som pendlar till Finland finns ett särskilt schema med regelbundna avmaskningar var 28:e dag. Läs mera på finska Eviras hemsida.

Frågor om oss eller våra tjänster?