Avmaskning

Avmaskning

Vid Motala Djurklinik erbjuds expertis och vägledning och hjälp angående avmaskning för
hundar och katter.

Avmaskning av valpar och kattungar

Avmaskning mot spolmask utförs oftast hos uppfödaren. Fråga din uppfödare om du ska
ge någon sista dos och med vilket preparat. Det är viktigt att välja rätt preparat för att
minimera resistensutveckling.

Avmaskning av vuxen katt

Normalt behöver vuxna katter inte genomgå regelbunden avmaskning om det inte är känt
att de är drabbade av mask. Katter som är utomhus och jagar löper risk att få i sig
bandmask. Därför kan regelbunden avmaskning mot bandmask vara relevant som ett
förebyggande åtgärd för att minska risken för infektion hos dessa katter.

Avmaskning av vuxen hund

Vuxna hundar bör inte avmaskas rutinmässigt på grund av resistensutveckling mot
avmaskningsmedel. Det finns emellertid vissa scenarier där det är rekommenderat att avmaska sin hund för att
förebygga sjukdom eller för att minska risken för smittspridning. Det inkluderar situationer
såsom:

• Inför resor
• Under valpens tidiga skede eller inför en planerad valpning
• Vid konstaterad maskinfektion
• Som en del av en pågående undersökning av hundens hälsotillstånd

Avmaskning inför utlandsresa

Katter behöver ej behandlas. Hundar som ska resa till Norge, Finland, Storbritannien,
Irland och Malta ska avmaskas mot rävens dvärgbandmask med ett avmaskningsmedel

som innehåller prazikvantel. Avmaskningen måste göras av veterinär och dokumenteras i
hundens pass. Behandlingen ska göras 24-120 timmar innan avresa.

Vid symptom eller misstanke om maskinfektion

Om din hund eller katt visar tecken på sjukdom som får dig att misstänka maskinfektion, är
det viktigt att kontakta veterinären. Sådana symptom kan indikera en sjukdom som kräver
annan behandling än avmaskning. Vid tecken på inälvsmask bör avföringsprov tas och
analyseras på laboratorium för att fastställa diagnos och välja rätt preparat.

 

Frågor om oss eller våra tjänster?