Prislista

Vår prislista

Poliklinikavgift/besöksavgift:

 • Hund & katt: 645 kr
 • Övriga djur: 510 kr

Vid akuta besök tillkommer en akutavgift

Vaccination:

 • DHPPI: 425 kr, ytterligare djur 400 kr per vaccin
 • PI: 400 kr, ytterligare djur 375 kr per vaccin
 • Tricat: 425 kr, ytterligare djur 400 kr per vaccin
 • Ducat 400 kr, ytterligare djur 400 kr per vaccin.
 • Rabies: 500 kr
 • Lepto (L4): 500 kr
 • Vaccination i samband med kastrering (Katt): 300 kr
 • Grundvaccination paket för katt (1 & 2 sprutan) 630kr

Vaccination häst:

 • Hästinfluensa 560 kr
 • Hästinfluensa + Stelkramp 589 kr
 • Hästinfluensa + Botulism 950 kr
 • Hästinfluensa + Stelkramp + Botulism 980 kr
 • Botulism 630 kr

Kloklipp: 220 kr, i samband med annan åtgärd 175 kr
Helrakning katt: Från 1310 kr
Pass: 580 kr

Besiktningspaket:

Hund:

 • Valpkull: Besiktning + chip + vaccination – 640 kr/valp
 • Enstaka valp: – 695kr

Katt:

 • Kattungekull: Besiktning + chip + 2 vaccinationer – 940 kr/kattunge
 • Enstaka kattunge: Besikning+chip+ 2 vaccinationer – 995kr

Kastrering:

 • Hankatt: 875 kr
 • Honkatt: 1300 kr
 • Öronmärkning i samband med kastrering 320 kr
 • ID-chip i samband med kastrering 300 kr
 • Hanhund: från 3400 kr
 • Tik: från 5700 kr
 • Hankanin: 1500 kr

Hälsokontroll hund:

 • Lilla – klinisk undersökning, vaccination och urinsticka:1250 kr (ord. pris 1530 kr)
 • Stora – klinisk undersökning , vaccination, blodprov och urinsticka:1910 kr (ord. pris 2290 kr)

För mer information klicka här »

Hälsokontroll katt:

 • Lilla – klinisk undersökning och vaccination: 950 kr (ord. pris 1070 kr)
 • Stora – klinisk undersökning, vaccination och blodprov: 1750 kr ( ord. pris 1975 kr)

För mer information klicka här »

Tandvård:

 • Vi har inga fasta priser på tandvård, utan gör en individuell bedömning för varje patient.
  Priset kan därmed variera kraftigt beroende av djurets munhälsa, om tänder behöver opereras ut, ålder på djuret, om du önskar ett blodprov innan sövning etc. och det är i princip omöjligt för oss att ge dig som djurägare en exakt prisuppgift på förhand.
  Men, det innebär även att du som djurägare bara betalar för det vi faktiskt gör och bedömer är nödvändigt för just ditt djur och vi kontaktar dig alltid innan vi gör en större åtgärd av något slag.

Slå oss en pling om du har frågor om tandvård, önskar boka tid eller vill veta mer om hur vårt tandvårdsteam arbetar!

Fosterdiagnostik:

 • Röntgen: 970kr (Rek fr. dygn 45)
 • Ultraljud: 910kr (Rek fr. dygn 25)

SKK-Röntgen:

 • Höftledsröntgen (HD): 1499kr
 • Höftledsröntgen + armbågsröntgen (HD+ED): 1999kr
 • Höftledsröntgen + armbågsröntgen + knä: 2450kr

I dessa paketpriser ingår sedering (lugnande medicin som vi ger enl skk´s rekommendationer), och röntgenbilder.

För mer prisinformation, vänligen kontakta oss tel: 0141- 21 09 71.

Avbokningar ska ske senast 24 timmar innan besök annars debiteras en avgift, operationsbesök debiteras efter avsatt operationstid.

Frågor om oss eller våra tjänster?