Prislista

Vår prislista

Poliklinikavgift/besöksavgift:

 • Hund & katt: 595 kr
 • Övriga djur: 510 kr

Vid akuta besök tillkommer en akutavgift

Vaccination:

 • DHPPI: 425 kr, ytterligare djur 400 kr per vaccin
 • PI: 400 kr, ytterligare djur 350 kr per vaccin
 • Tricat: 425 kr, ytterligare djur 350 kr per vaccin
 • Rabies: 500 kr
 • Lepto (L4): 500 kr
 • Vaccination i samband med kastrering (Katt): 280 kr
 • Grundvaccination paket för katt (1 & 2 sprutan) 600kr

Vaccination häst:

 • Hästinfluensa 540 kr
 • Hästinfluensa + Stelkramp 570 kr
 • Hästinfluensa + Botulism 910 kr
 • Hästinfluensa + Stelkramp + Botulism 950 kr
 • Botulism 610 kr

Kloklipp: 220 kr, i samband med annan åtgärd 175 kr
Helrakning katt: Från 1300 kr
Pass: 550 kr

Besiktningspaket:

Hund:

 • Valpkull: Besiktning + chip + vaccination – 625 kr/valp
 • Enstaka valp: – 675kr

Katt:

 • Kattungekull: Besiktning + chip + 2 vaccinationer – 925 kr/kattunge
 • Enstaka kattunge: Besikning+chip+ 2 vaccinationer – 975kr

Kastrering:

 • Hankatt: 800 kr
 • Honkatt: 1250 kr
 • Öronmärkning i samband med kastrering 300 kr
 • ID-chip i samband med kastrering 250 kr
 • Hanhund: från 3400 kr
 • Tik: från 5500 kr
 • Hankanin/marsvin: 998 kr

Hälsokontroll hund:

 • Lilla – klinisk undersökning, vaccination och urinsticka: 925 kr (ord. pris 1177 kr)
 • Stora – klinisk undersökning , vaccination, blodprov och urinsticka: 1610 kr (ord. pris 1996 kr)

För mer information klicka här »

Hälsokontroll katt:

 • Lilla – klinisk undersökning och vaccination: 815 kr (ord. pris 990 kr)
 • Stora – klinisk undersökning, vaccination och blodprov: 1329 kr ( ord. pris 1899 kr)

För mer information klicka här »

Tandvård:

 • Hund: från 2521 kr
 • Katt: från 1905 kr

OBS! Tandvårdspriser beror på omfattningen tandsten, ålder på djuret etc.

Fosterdiagnostik:

 • Röntgen: 950kr (Rek fr. dygn 45)
 • Ultraljud: 850kr (Rek fr. dygn 25)

SKK-Röntgen:

 • Höftledsröntgen (HD): 1499kr
 • Höftledsröntgen + armbågsröntgen (HD+ED): 1999kr
 • Höftledsröntgen + armbågsröntgen + knä: 2450kr

I dessa paketpriser ingår sedering (lugnande medicin som vi ger enl skk´s rekommendationer), röntgenbilder samt avläsningsavgift.

För mer prisinformation, vänligen kontakta oss tel: 0141- 21 09 71.

Avbokningar ska ske senast 24 timmar innan besök annars debiteras en avgift, operationsbesök debiteras efter avsatt operationstid.

Frågor om oss eller våra tjänster?