Prislista

Vår prislista

Poliklinikavgift/besöksavgift:

 • Hund & katt: 645 kr
 • Övriga djur: 510 kr

Vid akuta besök tillkommer en akutavgift

Vaccination:

 • DHPPI: 425 kr, ytterligare djur 400 kr per vaccin
 • PI: 400 kr, ytterligare djur 375 kr per vaccin
 • Tricat: 425 kr, ytterligare djur 400 kr per vaccin
 • Ducat 400 kr, ytterligare djur 400 kr per vaccin.
 • Rabies: 500 kr
 • Lepto (L4): 500 kr
 • Vaccination i samband med kastrering (Katt): 300 kr
 • Grundvaccination paket för katt (1 & 2 sprutan) 630kr

Vaccination häst:

 • Hästinfluensa 560 kr
 • Hästinfluensa + Stelkramp 589 kr
 • Hästinfluensa + Botulism 950 kr
 • Hästinfluensa + Stelkramp + Botulism 980 kr
 • Botulism 630 kr

Kloklipp: 220 kr, i samband med annan åtgärd 175 kr
Helrakning katt: Från 1310 kr
Pass: 580 kr

Besiktningspaket:

Hund:

 • Valpkull: Besiktning + chip + vaccination – 640 kr/valp
 • Enstaka valp: – 695kr

Katt:

 • Kattungekull: Besiktning + chip + 2 vaccinationer – 940 kr/kattunge
 • Enstaka kattunge: Besikning+chip+ 2 vaccinationer – 995kr

Kastrering:

 • Hankatt: 875 kr
 • Honkatt: 1300 kr
 • Öronmärkning i samband med kastrering 320 kr
 • ID-chip i samband med kastrering 300 kr
 • Hanhund: från 3400 kr
 • Tik: från 5700 kr
 • Hankanin: 1500 kr

Hälsokontroll hund:

 • Lilla – klinisk undersökning, vaccination och urinsticka:1250 kr (ord. pris 1530 kr)
 • Stora – klinisk undersökning , vaccination, blodprov och urinsticka:1910 kr (ord. pris 2290 kr)

För mer information klicka här »

Hälsokontroll katt:

 • Lilla – klinisk undersökning och vaccination: 950 kr (ord. pris 1070 kr)
 • Stora – klinisk undersökning, vaccination och blodprov: 1750 kr ( ord. pris 1975 kr)

För mer information klicka här »

Tandvård:

 • Hund: från 2521 kr
 • Katt: från 1905 kr

OBS! Tandvårdspriser beror på omfattningen tandsten, ålder på djuret etc.

Fosterdiagnostik:

 • Röntgen: 970kr (Rek fr. dygn 45)
 • Ultraljud: 910kr (Rek fr. dygn 25)

SKK-Röntgen:

 • Höftledsröntgen (HD): 1499kr
 • Höftledsröntgen + armbågsröntgen (HD+ED): 1999kr
 • Höftledsröntgen + armbågsröntgen + knä: 2450kr

I dessa paketpriser ingår sedering (lugnande medicin som vi ger enl skk´s rekommendationer), och röntgenbilder.

För mer prisinformation, vänligen kontakta oss tel: 0141- 21 09 71.

Avbokningar ska ske senast 24 timmar innan besök annars debiteras en avgift, operationsbesök debiteras efter avsatt operationstid.

Frågor om oss eller våra tjänster?