HD och ED röntgen

Information om HD och ED röntgen hos hund

Om en led har dålig passform uppstår en onormal punktbelastning på olika ställen i leden. Dessa tillväxtrubbningar kan leda till hälta och smärta, samt utveckling av osteoartros i leden. Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad. Armbågsledsdysplasi, ED, har de senaste årtionden uppmärksammats och diagnostiserats hos hundar av många raser. Liksom höfledsdysplasi är ED vanligare hos storväxta raser.

Vem läser av röntgen bilderna?

Det är avläsare på Svenska Kennelklubben som bedömmer HD och Ed statusen på djuret. Graderingen visar endast om det finns pålagringar i leden, inte vilken av ovanstående defekt som är orsaken.

Olika graderingar av pålagringar:

 • 0 inga påvisade förändringar
 • I lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
 • II måttliga benpålagringar, 2 – 5 mm
 • III kraftiga benpålagringar, över 5 mm

Hur märker man att sin hund har symptom av belastningen?

Många hundar, med lindriga pålagringar konstaterade efter ett års ålder, visar inga tecken på smärta. En del raser röntgas inte som unga och kan få symtom först senare i livet fast problemet har funnits sedan ung ålder. Gemensamma symtom för de olika tillväxtrubbningarna i armbågsleden är vanligen stelhet efter vila som ofta blir bättre eller försvinner när hunden har rört sig en stund. Något tydligt samband mellan graden av benpålagringar och smärtsymtom finns inte. Unga hundar med återkommande hälta ska alltid undersökas eftersom en tidig diagnos med rätt behandling ger en bättre prognos.

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö. Detta innebär bl.a. att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD fel. Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD fel. Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.

Vad står dem olika graderingarna för höftledsdysplasi?

Bedömningen av höfterna bygger på dels passform mellan höftledskula och höftledsskål, dels på djupet av skålen dvs. Man har olika mät tekniker såsom Norbergs vinkel osv för att bedömma hur djupt höftledskulan ligger inne i skålen. Lederna graderas i 5 grupper:

 • A normala höftleder grad A
 • B normala höftleder grad B
 • C lindrig dysplasi
 • D måttlig dysplasi
 • E höggradig dysplasi

Det är omöjligt att enbart med hjälp av en röntgenbild kunna utläsa om en hund har besvär av sin HD. Det finns hundar som är halta och visar andra tecken på smärta trots att de bara har en lindrig dysplasi, medan enstaka hundar med kraftig dysplasi uppträder helt symptomfria. Generellt sett har små hundar mindre problem av höftledsdysplasi än större och tyngre hundar.

Graden av benpålagring anges som:

 • LBP lindriga benpålagringar
 • MBP måttliga benpålagringar
 • KBP kraftiga benpålagringar

Frågor om oss eller våra tjänster?