Kräkning och diarrè

Kräkning och diarrè

Orsaker till kräkning & diarre?

Det finns många orsaker till akut kräkning och/eller diarré. Hunden/ katten kan ha ätit något olämplig eller otjänligt där bakterier direkt eller indirekt via toxiner (giftiga produkter), kan påverka mag- och tarmkanalens funktion.

Smittsamma virus kan många gånger också orsaka akuta utbrott. Inälvsparasiter och reaktion på medicin eller förgiftning är andra orsaker till kräkning och/eller diarré. Olämpliga föremål (corp al) som kan reta eller fastna i magsäck eller tarm ger oftast endast kräkningar men diarré kan förekomma. Kräkningar och diarré kan även vara symtom på allergi eller sjukdom i andra organsystem som t ex lever, njurar, bukspottkörtel eller binjurebarken.

Vätskeförlust vid kräkning och diarré?

I samband med större mängd kräkning och diarré förlorar kroppen vätska och elektrolyter, det vill säga kroppens salter. Det är därför mycket viktigt att hunden får i sig tillräcklig mängd vätska med extra tillskott av elektrolyter (salter).

Får hunden inte behålla vätskan och dessutom har stora förluster genom kräkning och/eller diarré kan det leda till uttorkning. Ett tillstånd som ibland utvecklas till att bli ett kritiskt och livshotande tillstånd. Små hundraser, valpar och äldre individer är vanligtvis känsligare för uttorkning.

När bör veterinär uppsökas?

 • Svart blod i avföringen
 • Mycket rött blod i avföringen
 • Tydlig buksmärta
 • Misstanke om uttorkning
 • Ingen aptit
 • Ihållande över 3-5 dagar
 • Om kräkning eller diarré inte upphör trots dietråd
 • Om hunden kan ha fått i sig något olämpligt föremål som kan ha fastnat
 • Om hunden har ätit något som kan vara giftigt
 • Om hunden inte kan behålla vatten eller vätskeersättning
 • Om hunden har under 38°C eller över 39°C i temp i kombination med något av ovanstående

Diagnostik

En noggrann klinisk undersökning utförs av veterinär, vanligtvis tas blodprov för att kontrollera hur kroppen svarat av obalansen av elektrolyterna och även hematologi. Ibland väljer veterinären att komplettera med röntgen eller ultraljudsundersökning för att kunna diagnostisera orsaken till hundens symtom.

Behandling hos veterinär

Behandlingen baseras på hundens sjukdomshistoria och allmäntillstånd. Lindrigt påverkade hundar kan vanligtvis behandlas med vätska under huden polikliniskt, medan måttligt påverkade och uttorkade hundar oftast skrivs in för vidare vätskebehandling i form av salt- och näringslösningar som intravenöst dropp. En kombination av vätskebehandling med tarmneutraliserade preparat ges vanligtvis. Mer allmänpåverkade hundar kan kräva mer intensiv vätskebehandling och övervakning.

Antibiotika ordineras normalt sett inte utan ordineras vanligtvis först vid tecken på allmän infektion, påtagligt nedsatt allmäntillstånd eller diarré eller kräkningar med mycket blod. Antibiotika används inte i onödan med tanke på utveckling av antibiotikaresistens. Många antibiotikatyper kan till och med störa mag- tarmkanalen.

Eftervård

Specifika dietråd för den enskilda individen lämnas ut i samband med hemgång från veterinär. Generellt går proceduren långsamt och försiktigt framåt från dietfoder till vanligt foder för att undvika bakslag. Kraftig motion bör undvikas tills allmäntillståndet är helt återställt.

När ska valpar och kattungar avmaskas?

Avmaskning mot spolmask utförs oftast hos uppfödaren. Fråga din uppfödare om du ska ge någon sista dos och med vilket preparat. Det är viktigt att välja rätt preparat för att minimera resistensutveckling.

När ska hunden avmaskas?

Vuxna hundar bör inte avmaskas rutinmässigt på grund av resistensutveckling mot avmaskningsmedel. Vid tecken på inälvsmask bör avföringsprov tas och analyseras på laboratorium för att fastställa diagnos och välja rätt preparat.

Ska hundar avmaskas inför utlandsresa?

Hundar som ska resa till Norge, Finland, Storbritannien, Irland och Malta ska avmaskas mot rävens dvärgbandmask med ett avmaskningsmedel som innehåller prazikvantel. Avmaskningen måste göras av veterinär och dokumenteras i hundens pass. Behandlingen ska göras 24-120 timmar innan avresa.

Frågor om oss eller våra tjänster?