Livmoderinflammation (pyometra)

Livmoderinflammation (pyometra)

Varför får hundar livmoderinflammation?

Livmoderinflammation beror ofta på en kombination av hormonell obalans samt infektion av bakterier.
Trots omfattande forskning är det fortfarande mycket som är oklart kring uppkomsten av
livmoderinflammation.

Under löp är livmoderhalsen öppen och bakterier kan tränga in i livmodern. Hos en del tikar gör
hormonförändringarna i samband med löp att livmodern är mer mottaglig för infektion. När
livmoderhalsen sluts i slutet av löpet stängs bakterierna in och kan orsaka inflammation.

Vilka får livmoderinflammation?

Livmoderinflammation uppträder framför allt hos medelålders och äldre tikar. I enstaka fall kan det även drabba mycket unga tikar. Symtom uppträder vanligen mellan några veckor och några månader efter löp, under efterlöpet (metöstrus/diöstrus).

Livmoderinflammation är vanligare hos vissa raser. Det kan tyda på att det finns ärftliga faktorer som kan påverka om en tik drabbas. Vissa typer av hormonbehandling kan öka risken för att drabbas av
livmoderinflammation.

Hur märker jag om min hund har livmoderinflammation?

Vid öppen pyometra är livmoderhalsen öppen och illaluktande, variga eller brunröda flytningar från vulva syns. Flytningarna kommer ibland ett par veckor efter löp, vilket lätt kan misstolkas som förlängt löp. Det förekommer att flytningarna är så lindriga att det enda symtom som observeras är att hunden slickar sig mycket baktill.

Vid sluten pyometra är livmoderhalsen sluten och inga flytningar syns. Varet kommer då inte ut, utan
livmodern blir större och mer varfylld.

Andra vanliga symtom är ökad törst, ökad urinering, och efterhand nedsatt allmäntillstånd. En del hundar kan få försämrad aptit, kräkning, diarré, buksmärtor och svullen buk. I senare skede kan feber eller undertemp ses (normaltemp 37,5 – 39 grader), liksom snabb andning och ökad puls. Ibland kan
bakbenshälta eller stelhet vara det enda symtomet på livmoderinflammation som uppfattas av
djurägaren.

Livmoderinflammation kan snabbt bli mycket allvarligt. Om hunden inte fort kommer under behandling
finns risk att livmodern brister, vilket kan leda till blodförgiftning och dödsfall.

När bör veterinär uppsökas?

Eftersom livmoderinflammation snabbt kan bli mycket allvarligt bör veterinär uppsökas direkt om något
av de ovan beskrivna symtomen uppkommer. Det är viktigt att komma ihåg att en del hundar kanske
bara uppvisar ett eller några få av dessa symtom och ändå vara på väg att bli akut sjuka. Alla tikar som
är några år gamla och som löpt relativt nyligen (de senaste månaderna) bör utredas för
livmoderinflammation om de plötsligt ”inte är sig lika” utan att någon annan förklaring har hittats.

Hur diagnosticeras livmoderinflammation?

För att ställa diagnosen livmoderinflammation undersöks ofta tikens buk med ultraljud där en vätskefylld och förändrad livmoder kan urskiljas. Det går även ibland att diagnostisera livmoderinflammation med röntgen.

Veterinären tar vanligtvis även blodprov för att se om det finns ett ökat antal vita blodkroppar som kan
tyda på inflammation samt för att se hur kroppens övriga organ fungerar och hur påverkat djuret är av
sjukdomen.

Hur behandlas livmoderinflammation?

Den vanligaste och enda helt effektiva behandlingen för livmoderinflammation är kirurgisk, det vill säga
att livmoder och äggstockar opereras ut. Detta är vanligtvis den rekommenderade behandlingen. Ibland
måste tikens allmäntillstånd och cirkulation stabiliseras före operation med hjälp av dropp och
smärtlindring.

Operationen går till på samma sätt som vid en kastration (ovariehysterektomi). Operationen är mer
komplicerad eftersom livmodern är större och inflammerad, och det finns risk för att livmodern brister vid hantering. Det är också en ökad risk att söva en hund vars allmäntillstånd är påverkat. I samband med narkos och operation ges vanligtvis dropp och smärtstillande preparat.

I bland kan det vara aktuellt med medicinsk behandling av livmoderinflammation. Det kan röra sig om en hund som av olika anledningar inte kan sövas eller opereras, eller som har ett stort avelsvärde och
djurägaren önskar göra ett försök att få valpar. I dessa fall bör tiken paras vid nästa löp, eftersom risken
för återfall är stor. För att medicinsk behandling ska vara aktuell bör inte hunden vara påtagligt påverkad i sitt allmäntillstånd.

Medicinsk behandling innefattar ofta upprepade injektioner för att få livmodern att tömma sig samt uppföljande ultraljudsundersökningar för att kontrollera att behandlingen fungerar. Därför kan medicinsk behandling bli lika kostsam som kirurgisk.

Vad ska jag tänka på hemma om min hund opererats för livmoderinflammation?

I okomplicerade fall kan tiken få komma hem samma dag eller dagen efter att hon opererats. Om
komplikationer uppstår kan hunden behöva vara inlagd i flera dagar. Exempel på komplikationer kan
vara blödningar efter operationen, att livmodern är så skör att den brister före eller under operation och att hunden får bukhinneinflammation.

Lindriga flytningar och ökad törst kan kvarstå i upp till 2-3 veckor efter operationen. För att undvika att
hunden kommer åt att slicka på såret bör den ha krage på sig de första 10-14 dagarna eller fram till
stygntagning som vanligtvis sker efter 10-12 dagar. Ibland kan såret vara sytt med stygn som försvinner
av sig själv.

Frågor om oss eller våra tjänster?