Förgiftningar hos hund och katt

Förgiftningar hos hund och katt

Tecken på förgiftning kan vara kräkning, diarré, trötthet, vinglighet, kramper och desorientering. Misstänker du att ditt djur fått i sig något giftigt ska du omgående kontakta veterinär! Vänta inte på att symtom inträder. Nedan följer en presentation av de vanligaste förgiftningarna. Ni kan även kontakta Giftinformationscentralen för mer information, Giftinformation.se.

Råttgift
Råttgift i form av utlagt bete eller att äta giftet direkt ur förpackningen utgör en risk för husdjur. Att äta upp råttor och möss som själva ätit råttgift kan också det innebära en risk.

Råttgift hämmar blodets koagulation (förmåga att levra sig) vilket kan leda till blödningar. Det finns olika typer av råttgift och därför är det viktigt att veta vilket råttgift ditt djur har ätit av, ta gärna med eventuell information om giftet till veterinären eller ha det tillhanda när du ringer giftinformationen.

Symtom: Blödningar som orsakas av att djuret ätit av råttgift uppkommer som regel efter 1-3 dagar. Symtomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken till näsblödningar eller blödningar i munhåla och svalg. Blod i avföring och urin eller massiva blödningar i inre organ kan också förekomma. En blödning i en led kan förorsaka hälta och smärta. Tillståndet kan bli livshotande.

Glykol
Glykol används t.ex. som antifrysmedel i kylarvätska, spolarvätska och bromsvätska för bilar samt i värmeväxlingssystem. Det är inte helt ovanligt att hundar och katter får i sig glykol när de slickar på ett läckande element eller från en läckande bil. Det är glykolens söta smak som gör den så attraktiv för hunden, katter kan även slicka i sig glykol när de trampat i det av misstag och försöker tvätta sig rena.

Förvara inte glykolflaskor i det utrymme där ditt djur färdas! Glykol är livsfarligt att förtära och kan ge allvarliga njurskador som leder till döden.

Symtom: De första tecknen på förgiftning är ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan även helt sluta att fungera. Det kan vara svårt att veta om ditt djur har fått i sig glykol eftersom symtomen liknar vilken njurskada som helst. Diagnos kan ställas med hjälp av blod- och urinprover.

Xylitol
Xylitol ingår ofta i sockerfria tuggummin och godis samt sugtabletter. Vissa läkemedel som fluortuggummin och fluorsköljlösningar, samt tandkrämer kan också innehålla xylitol. Tyvärr kan det även finnas i en del hundgodis.

Hundar är mycket känsliga för xylitol. De får till skillnad från människor en ökad insulinfrisättning av ämnet, vilket kan leda till allvarlig sänkning av blodsockret. Vissa hundar har också fått leverpåverkan.

Symtom: Symtomen är dosberoende och kommer vanligen inom en timme (men det kan dröja längre) och beror på sänkt blodsockernivå. Patienten kan kräkas, skaka, och bli allmänpåverkad och i allvarliga fall förekommer även kramper och medvetslöshet. Dödsfall är ovanligt men har inträffat.

Mindre än 0,5 g xylitol per kg kroppsvikt ger vanligen ingen förgiftning. I sockerfritt godis kan halten xylitol vara betydligt högre och då kan redan 2-4 tuggummin eller sugtabletter innebära förgiftningsrisk!

Choklad/kakao
Choklad innehåller kakao som bland annat innehåller teobromin som är ett ämne som hundar och katter inte tål.

Farlig mängd: Att räkna ut hur mycket teobromin som ingår i olika chokladkakor och praliner är svårt. Både mängden kakao i chokladen och halten teobromin i råvaran, kakaobönan varierar. Det är dessutom så att olika patienter har olika känslighet för teobromin.

Uppskattningsvis brukar man säga att mer än 20 mg teobromin per kilo kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund.
Mörk choklad innehåller ca 5-15 mg teobromin per gram choklad.
Ljus choklad innehåller ca 2 mg teobromin per gram choklad.
Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite teobromin.

Exempel för en hund som väger 10 kg:
En hund kan äta 12 – 40 g mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas. OBS! Ju mörkare choklad desto mer kakao (och teobromin) och därmed större förgiftningsrisk. Har hunden i stället ätit ljus choklad kan den klara upp till ca 100 g. Praliner, chokladbitar med fyllning, innehåller mindre choklad. Hunden kan då kanske klara att äta ungefär dubbelt så stor mängd utan att allvarliga symtom uppkommer.

Symtom: Kommer som regel efter 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet, rastlöshet, riklig saliverig och hjärtklappning är vanligt. Vid större mängder kan allvarligare symptom eller dödsfall inträffa.

Vindruvor/russin
Vindruvor, både färska och torkade (russin) samt korinter, har i vissa fall givit allvarliga symtom när hundar ätit av dem. Orsaken till detta är okänd. Man vet inte heller varför vissa hundar blir sjuka och andra inte.

Symtom: Kräkningar, diarré, buksmärtor, slöhet kommer som regel inom 6 timmar. Efter 1-3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig till exempel genom att hunden kissar dåligt eller inte alls. Dödsfall har inträffat vid intag av endast fyra vindruvor!

Lök/vitlök
Alla lökväxter innehåller alicin, även kallat allylpropyldisulfid och det kan ge förgiftningssymptom hos bl.a. hund och katt. Ämnet finns både i rå och tillagad lök (även i vitlök och blomlökar). Alicin ger upphov till grav blodbrist, s.k. hemolytisk anemi och kan även orsaka skador i levern och andra organ. Vissa individer och raser är känsligare än andra och det har visat sig att framförallt de japanska raserna Akita och Shiba är extra känsliga för alicin. Normalt blir en hund dålig av att ha ätit en större mängd lök vid ett och samma tillfälle. Om en hund som väger 10 kg äter 150 gram rå gul lök eller 14 gram lökpulver är risken stor att den får lökförgiftning. 1 gram rå vitlök anses motsvara 5 gram rå gul lök. Tänk på att även köttbullar, korv, pyttipanna och barnmat brukar innehålla lök!

Symtom: Aptitlöshet, diarré, kräkningar, snabb andning, hjärtklappning, bleka slemhinnor, rödfärgad urin och buksmärtor. En lökförgiftad hund måste kräkas upp maginnehållet och får också bland annat dropp, i svåra fall ges även blodtransfusion.

Alkohol/deg
Det händer att hundar slickar i sig alkohol, men det är vanligare att de blir alkoholförgiftade av att äta deg eller jäst. Äter de en större mängd deg som får jäsa i magen så bildas alkohol.

Symtom: Hunden blir påverkad, vinglar och beter sig allmänt berusad. Ta kontakt med en veterinärklinik så får de avgöra om de behöver övervaka hunden och sätta in vätskebehandling.

Salt
Saltförgiftning kan uppstå om hunden har druckit större mängder havsvatten eller då hundägaren har försökt få hunden att kräkas med hjälp av salt. Även mycket liten mängd av trolldeg kan orsaka förgiftning hos hund! Enligt rapporter kan 3,7 gram salt/kg kroppsvikt vara en dödlig dos.

Symtom: Kräkningar, trötthet, diarré, stelhet eller kramper.

Avokado
Avokado innehåller ämnet Persin som är giftigt för de flesta djur. Odlar du egen avokado bör du se till att varken hund eller katt äter av bladen eftersom de innehåller högst halt av persin.

Symtom: Hos hundar yttrar sig det oftast i kräkningar och diarré, några enstaka hundar har drabbats av hjärtmuskelinflammation.

Julstjärna
Krukväxten Euphorbia pulcherrima, eller julstjärna är mycket giftig! Även julros, hyacint, amaryllis, olika sorters kaktusar och en mängd andra växter är olämpliga att ha hemma framför allt om man har katt.

Frågor om oss eller våra tjänster?