Hälsokontroll hund & katt i Motala

Hälsokontroll

En hälsokontroll av ditt djur är ett bra sätt att på tidigt stadium upptäcka förändringar i kroppen som annars kanske kan orsaka problem för hunden eller katten på lång sikt. Extra viktigt är det för den äldre katten eller hunden.

Vi erbjuder två olika hälsoundersökningar; lilla och stora.

Lilla hälsokontrollen innebär en klinisk undersökning, vaccination samt urinprov. (urinprov gäller ej katt).

Stora hälsokontrollen – samma som ovan men även ett blodprov där man bland annat kan se lever- och njurvärden.

Hur går då en hälsoundersökning till?

Veterinären börjar med att göra en klinisk undersökning vilket betyder att de bland annat lyssnar på hjärta och känner i genom ditt djur.

Att tänka på vid urinprov

Urinprovet ska vara dagsfärskt. Förvara det i en ren diskad plastbytta. Det är viktigt att det inte finns något diskmedel kvar i byttan då det kan ge falskt utslag på glukos. Förvara ditt prov i kylen till ditt inbokade besök, det är viktigt att detta följs för att kunna avläsa provet korrekt.

För urinprov till katt kan man köpa pärlgrus som man lägger i den rengjorda kattlådan. Pärlgruset suger inte upp urinen, varför man därefter kan ta upp den med en pipett som medföljer kulorna.

Foderrådgivning

Efter veterinären gjort sin kliniska undersökning samt analyserat provsvaren rekommenderas vid behov ett lämpligt foder med hänsyn till djurets hälsotillstånd.

(Vid en hälsokontroll kan ytterligare behandlingar/undersökningar ej genomföras, utan då bokas ett nytt besök.)

Frågor om oss eller våra tjänster?