DHPPI: 425 kr
PI: 400 kr
Tricat: 425 kr
Rabies: 500 kr
Lepto (L4): 400 kr